Käyttämäsi Internet Explorerin selainversio on vanhentunut eikä sitä tueta enää täydellisesti. Vanhemmilla versioilla voit vain selata tietoja mutta tietojen päivittämiseen vaaditaan vähintään versio 10.

Ole hyvä ja päivitä selaimesi uudempaan versioon tai käytä jotakin muuta selainohjelmaa.

Kouluttautuvalle optikolle

Optometrian Eettinen Neuvosto OEN on määritellyt minimitason täydennyskouluttautumiselle ja sen seurantaan. Optikon tulee täydennyskouluttautua vähintään 30 pisteen edestä viiden vuoden tarkastelujakson aikana. OEN:n hyväksymästä koulutuksesta 60 min vastaa 1 täydennyskoulutuspistettä (tk-piste).

Optikoiden ammattioikeudet ja täydennyskoulutusrekisterin pistejärjestelmässä ovat näkyvillä viiden seurantavuoden pisteet, kuluvan vuoden ollessa näistä viides vuosi.

Optikko voi hankkia tarvitsemaansa täydennyskoulutusta esimerkiksi:

  • optometrian koulutuspäiviltä
  • optometrian ja oftalmologian konferensseista
  • kotimaisista ja kansainvälisistä verkkokoulutuksista
  • muiden terveydenhuollon toimijoiden tuottamista näönhuoltoon ja silmien terveydentilaan liittyvistä koulutuksista tai luennoista
  • ammattikorkeakoulujen tuottamasta optometrian alan täydennyskoulutuksesta ja opinnäytetöiden esityksistä
  • itse tuotetuista näönhuoltoon ja silmien terveydentilaan liittyvistä esityksistä tai asiantuntija luennoista
  • perehtymällä ja osallistumalla tilaisuuksiin, joissa informoidaan ammattitoimintaa koskevista säännöksistä ja määräyksistä tai alalla tapahtuvista ajankohtaisista muutoksista

Täydennyskouluttautuminen varmistaa osaamisesi ja kehittymisesi terveydenhuollon ammattilaisena. Jatkuvalla kouluttautumisella voit parantaa omalta osaltasi potilasturvallisuutta ja vahvistaa omaa kilpailukykyäsi näönhuollon ammattilaisena.

Pelkästään tuotteisiin tai tuotteiden myyntiin liittyvät koulutukset eivät pääsääntöisesti ole täydennyskoulutuspisteisiin oikeuttavaa koulutusta.

Jos sinulla on kysyttävää koulutusrekisteriin liittyvistä asioista, voit ottaa yhteyttä oen@naery.fi.